Bohuslav Slezák OM6ABS a jeho technická knihovna

Domácí technická knihovna OM6ABS

(413787) Domáca technická knižnica Bohuslava Slezáka OM6ABS, člena rady Rádioklubu OM3KFV Vrútky

Prvá polička zhora:
Hore vľavo takmer pol poličky z vydavateľstva BEN: Elektronika - obvody, součástky, děje, Elektronika - polovodičové součástky a základní zapojení, Elektrotechnická měření, DC/DC měniče, Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky, Operační zesilovače historie a součastnost, Lampárna, Rozeberte si PC, Postavte si PC, Přehled obvodů TTL 1, Přehled obvodů TTL 2, Přehled obvodů CMOS 1, Přehled obvodů CMOS 2, Televizní technika: Televizní technika 3, Televizní technika 4a, Televizní technika 4b, Televizní technika 4c, Televizní technika DVB-T, Příjem DVB-T, Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů, Modely šíření vln v zástavbě, Antény prakticky, Antény - encyklopedická příručka.

Nasledujú staršie tituly Amaterská radiotechnika, Amatérske krátkovlnové antény a ďalšie z vydavateľstiev Naše vojsko, SNTL a ALFA. Koniec poličky opäť patrí BENu: Moderní rádiový přijímač, Elektromagnetické aktuátory a následuje ročenka WRTH 2010.

Druhá polička zhora:
Opäť BEN: Elektronika v kostce, Maxwellovy rovnice, nasledujú knihy z produkcie vydavateľstiev KOPP, Epsillon a HEL. Pokračuje BEN: Zdroje proudu, Nábojové pumpy, Časovač 555 díly 1 až 7, Časovač 555, Blikače s časovačem 555, 3x časovač 555, 2x časovač 555, Výkonové tranzistory MOSFET, Abeceda NF techniky, nasledujú knihy z vydavateľstva eNav a z Huthig and Beneš. Potom vzácne knihy od Dr. Jozefa Daneša: Za tajemstvím éteru a Amatérska rádiotechnika a elektronika 1-4. Desať zväzkov Digitálnej rádioamatérskej prevádzky od Karela Frejlacha a Rádiotechnika od H. Meluzína. Nasleduje najobľúbenejšia "publikácia" v hrubom obale zviazaných 16 ročníkov Přehledov vysílačú rozhlasu a televize 1995-2010 z Československého DX klubu –CSDXC. Potom polička opäť patrí BENu: Nebojte se CB, CB pro mazáky 1, CB pro mazáky 2, Od CB k radioamatérům, Radioamatérský provoz a předpisy, Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma a 333 přijímačů od Vladimíra Janského. Na konci poličky trónia vzácne publikácie od CSDXC: 250 přijímačů od inkuranty po scannery, Seznam převádeču v pásmu 2 m, Euro-African Medium Wave Guide, Seznam nesměrových majáku NDB, 3500 Beacons, Aero and Maritime Navigation Facilities, rozhlasové země podle klasifikace EDXC, Malá příručka DXera 1 a 2, Příjem na klasických rozhlasových pásmech, DX Dálkový příjem na všech vlnách, Přijímací antény a doplňky 1 a 2, a nad nimi ešte The G-QRP Antenna Handbook.

Tretia polička zhora:
Okrem zväzkov edície "Polovodičová technika" z produkcie SNTL tu má svoje miesto aj svetový přijímač Olympia ATS-803 A, dvojpásmový TRX Wouxun KG-UVD1P a hodinky s UTC časom.

Štvrtá a piata polička:
Rôzne knihy, tabuľky a príručky z doby keď Česko a Slovensko ešte tvorili jeden štát. Celkom dole čakajú na svoju inštaláciu antény Miniwhip pre LW a MW a Logaritmickoperiodická Iskra P-20 DTT s prijímačom DI-Box T-22 DI-WAY pre prijem DVBT.

Pošlete nám i vy fotografii vaší technické knihovny...